Trường THCS Phổ An
Trường THCS Phổ An
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972136 - Email: c2phoan.quangngai@moet.edu.vn
04:58 EDT Thứ hai, 20/05/2019
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

 • Ảnh 02
 • Ảnh 03

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 87

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2246

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 177836

Trang nhất » Tin tức » Thông báo

Kế hoạch và biểu mẫu hồ sơ kỷ lật học sinh, GVCN căn cứ thực hiện nghiêm túc. Hiệu trưởng

Chủ nhật - 18/03/2018 22:48
   PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

           Số         / KH-THCS                                     Phổ An, ngày 28 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Về việc xét kỷ luật học sinh    -   Từ năm học 2015-2016
 
Căn cứ Thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 03 năm 1988 của Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông;
Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo theo thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhằm thống nhất nội dung và trình tự xét kỷ luật học sinh,
  Hội đồng kỷ luật nhà trường lập kế hoạch cụ thể việc xét thi hành kỷ luật học sinh như sau:
I. Hồ sơ xét kỷ luật học sinh
     1. Hồ sơ kỷ luật học sinh do lớp tổ chức bao gồm:
a) Với hình thức khiển trách trước lớp.
          - Bản kiểm điểm của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 2a, Phụ lục 2a).
          - Biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp (theo mẫu tại Phụ lục 3).
b) Với hình thức kỷ luật từ "Khiển trách trước hội đồng kỷ luật" trở lên.
- Bản tường trình (với các lỗi vi phạm nghiêm trọng) của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1a). Với các lỗi thông thường và có tính tường minh thì không cần phải có bản tường trình.
- Bản kiểm điểm của học sinh (theo mẫu tại Phụ lục 2).
- Biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp (theo mẫu tại Phụ lục 3).
- Văn bản đề nghị xét kỷ luật học sinh (theo mẫu tại phụ lục 4).
 - Các bản tường trình của học sinh bị hại và cán bộ lớp (phụ lục 1b; Phụ lục 1a)
- Các tang vật, chứng cứ (nếu có).
     2. Hồ sơ kỷ luật học sinh do HĐKL của trường thực hiện bao gồm:
- Các loại hồ sơ do lớp gửi lên (Bản tường trình (nếu có), bản kiểm điểm của học sinh, biên bản họp xét kỷ luật của tập thể lớp, văn bản đề nghị xét kỷ luật học sinh của lớp, các tang vật, chứng cứ (nếu có)).
- Biên bản họp xét kỷ luật của HĐKL.
- Quyết định thi hành kỷ luật học sinh của Hiệu trưởng.
II. Qui trình xét kỷ luật học sinh
     1. Xét kỷ luật học sinh tại lớp.
1.1. Với hình thức "Khiển trách trước lớp".
Việc xét và áp dụng hình thức kỷ luật bằng "Khiển trách trước lớp" sẽ do GVCN tiến hành và được thực hiện trong tiết sinh hoạt cuối tuần học, sau khi đã hoàn thành các nội dung của tiết sinh hoạt theo quy định chung. Việc thực hiện theo quy trình sau:
a) GVCN thông báo tên các học sinh bị xét kỷ luật và cử 01 học sinh ghi biên bản cuộc họp (thư ký).
b) GVCN tổ chức cho các học sinh của lớp đánh giá, nhận xét về các học sinh bị xét kỷ luật (cả thành tích và khuyết điểm).
c) GVCN đánh giá, nhận xét và các lỗi vi phạm của học sinh bị xét kỷ luật và công bố hình thức kỷ luật học sinh.
d) Thư ký thông qua biên bản (GVCN, lớp trưởng, C, thư ký và học sinh bị kỷ luật cùng ký biên bản).
e) GVCN nêu các yêu cầu đối với học sinh vi phạm và thời gian thử thách.
       1.2. Với hình thức "Khiển trách trước HĐKL" trở lên.
a) GVCN thông báo lí do cuộc họp (họp xét kỷ luật đối với học sinh nào) và chỉ định 01 học sinh ghi biên bản cuộc họp (thư ký).
b) GVCN thông qua các hình thức kỷ luật được quy định tại thông tư 08. Nếu là lớp đã từng xét kỷ luật học sinh thì GVCN có thể yêu cầu 01 học sinh trong lớp đọc to, rõ ràng cho các bạn cùng nghe về 5 hình thức kỷ luật nói trên.
c) Học sinh vi phạm đọc bản tường trình (nếu có) và bản kiểm điểm.
d) GVCN chỉ định hoặc điều hành để các HS trong lớp phát biểu nhận xét về quá trình tu dưỡng của học sinh vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật.
e) GVCN phân tích (các) lỗi vi phạm của học sinh.
g) GVCN công bố hình thức kỷ luật (đề nghị).
h) Thư ký thông qua biên bản cuộc họp.
i) GVCN tổ chức giáo dục chung toàn lớp thông qua việc xét kỷ luật (các) học sinh nói trên.
     2. Xét kỷ luật học sinh tại hội đồng kỷ luật
Cuộc họp xét kỷ luật học sinh tại HĐKL bao gồm 02 phần.
*  Phần 1
a) Thành phần
- Các thành viên HĐKL ( Hiệu trưởng, Tổng phụ trách, BT chi đoàn, thư kí hội đồng, GVCN lớp có học sinh vi phạm , mời 2 giáo viên có kinh nghiệm giáo dục)
- Đại diện gia đình học sinh và học sinh bị xét kỷ luật.
b) Tiến trình
- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do.
- Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng xét kỷ luật học sinh và Thông tư 08 (phần xét kỷ luật học sinh)
- Học sinh đọc bản tường trình (nếu có) và bản kiểm điểm.
- GVCN nhận xét về quá trình tu dưỡng của học sinh; đề xuất hình thức kỷ luật đối với học sinh.
- Các thành viên Hội đồng phát biểu, phân tích về (các) lỗi vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với học sinh.
- Đại diện gia đình học sinh phát biểu.
- Chủ tịch Hội đồng kết luật về (các) lỗi vi phạm của học sinh.
*  Phần 2
a) Thành phần
Các thành viên HĐKL (không có mặt HS và đại diện gia đình học sinh)
b) Tiến trình
- Các thành viên Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật đối với học sinh.
- Thư ký kiểm phiếu và công bố kết quả.
- Chủ tịch Hội đồng kết luận về hình thức kỷ luật sẽ đề nghị Hiệu trưởng áp dụng đối với học sinh.
- Thư ký thông qua biên bản cuộc họp.
 
 
Nơi nhận:
       - GVCN các lớp ( thực hiện);
       - CB-GV toàn trường (thực hiện);
       - Lưu : VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
               Phạm Thành Chung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1a
   PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BẢN TƯỜNG TRÌNH
của học sinh vi phạm
 
Kính gửi:   -  Hiệu trưởng Trường THCS Phổ An
                                    -  Giáo viên chủ nhiệm lớp ….
                                    -  Ban nề nếp, Thầy tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
 1.  
Họ và tên học sinh: ………………………. Ngày sinh:……… Lớp:
 1.  
Họ và tên cha:……………………………… Nghề nghiệp:…… Số ĐT:
 1.  
Họ và tên mẹ:……………………………… Nghề nghiệp:…… Số ĐT:
 1.  
Chỗ ở hiện nay: Thôn……………………………….., Xã :…………………………….           
Huyện: ………………………………………….., Tỉnh:………………………………
I. Thời gian xảy ra sự việc.
Hôm nay, vào hồi  …… giờ   ……… phút, ngày  …….  tháng  …….  năm ………..
 Thứ …….  , Tiết: ………… , Môn:  ……………..   Lớp:…….             
II. Hiện tượng xảy ra sự việc.
Em xin tường trình sự việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tang vật bị thu giữ (nếu có).
 
 
Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.
Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
GVCN hoặc GV bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
GV trực Nề nếp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tổng phụ trách
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Lưu: Hồ sơ kỉ luật, Sổ ghi chép nề nếp.
 
 

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Của học sinh bị hại
 
Kính gửi:    -  Hiệu trưởng Trường THCS Phổ An
                                     -  Giáo viên chủ nhiệm lớp……. ; Ban nề nếp, Thầy tổng PT Đội TNTP  Hồ Chí Minh
 1.  
Họ và tên học sinh: Ngày sinh: Lớp:
 1.  
Họ và tên cha: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Họ và tên mẹ: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Chỗ ở hiện nay: Thôn:                                     , Xã :          
I. Thời gian xảy ra sự việc.
Hôm nay, vào hồi          giờ         phút, ngày           tháng          năm         .
 Thứ        , Tiết:         , Môn:                              
II. Hiện tượng xảy ra sự việc.
Em xin tường trình sự việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tang vật bị thu giữ (nếu có).
 
 
Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.
 
Học sinh bị nghi vấn
(Ký và ghi rõ họ tên)     
GVCN hoặc GV bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
GV trực trường
(Ký và ghi rõ họ tên)
     
Lưu: Hồ sơ nề nếp, Sổ ghi chép nề nếp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1c
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Của cán bộ lớp, Của học sinh làm chứng điều tra.
 
Kính gửi:    -  Giáo viên chủ nhiệm lớp……. ; Ban nề nếp, Thầy tổng PT Đội TNTP Hồ Chí Minh
 -  Hiệu trưởng Trường THCS Phổ An
1 Họ và tên học sinh: Ngày sinh: Lớp:
2 Họ và tên cha (Mẹ) : Nghề nghiệp: Số ĐT:
3 Chổ ở hiện nay:    
I. Thời gian xảy ra sự việc.
Hôm nay, vào hồi          giờ         phút, ngày           tháng          năm    
. Thứ        , Tiết:         , Môn:                              
II. Hiện tượng xảy ra sự việc.
Em xin tường trình sự việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT Họ và tên HS
(đánh nhau, gây rối
………………………)
Lớp Nội dung vi phạm   TT Họ và tên HS bị hại Lớp
 1.  
             
 1.  
             
 1.  
             
 1.  
             
 1.  
             
Em xin cam đoan lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường về tính chính xác của nội dung bản tường trình.
Học sinh:...................
(Ký và ghi rõ họ tên)
GVCN
hoặc GV bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
GV trực
 Đoàn TN
(Ký và ghi rõ họ tên)
GV trực trường
(Ký và ghi rõ họ tên)
     
 
 
 
Lưu: Hồ sơ nề nếp, Sổ ghi chép nề nếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 2a
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của học sinh vi phạm
 
Kính gửi:   -  Hiệu trưởng trường THCS Phổ An
                                    -  Giáo viên chủ nhiệm lớp ; Ban nề nếp, Thầy tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
 1.  
Họ và tên học sinh: Ngày sinh: Lớp:
 1.  
Họ và tên cha: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Chổ ở hiện nay:
I. Thời gian vi phạm.
  Hồi          giờ         phút, ngày           tháng          năm
. Thứ         , Tiết:           , Môn:                          
II. Hiện tượng vi phạm.
   1. Em đã vi phạm:
 
 
 
 
     2. Em đã vi phạm lần thứ: ……….
III. Nội dung tự kiểm điểm.
Em xin kiểm điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Tự nhận hình thức giáo dục và thời gian hoàn thành.
 
 
 
V. Nội dung cam kết.
Em xin cam kết
 
 
 
VI. Ý kiến của GVCN hoặc giáo viên bộ môn.
 
 
 
VII. Ý kiến của GV trực Nề nếp ( GV trực Đoàn TN).
 
 
 
 
Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
GV Trực trường
(Ký và ghi rõ họ tên)
GVCN (GV bộ môn)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu: Hồ sơ nề nếp, Hồ sơ kỉ luật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Phụ lục 2b
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
 (Có xác nhận của phụ huynh học sinh)
 
Kính gửi:    -  Giáo viên chủ nhiệm lớp……. ; Ban nề nếp, Thầy tổng PT Đội TNTP Hồ Chí Minh
 -  Hiệu trưởng Trường THCS Phổ An
1 Họ và tên học sinh: Ngày sinh: Lớp:
2 Họ và tên cha (Mẹ) : Nghề nghiệp: Số ĐT:
3 Chổ ở hiện nay:    
I. Thời gian vi phạm.
Hồi          giờ         phút, ngày           tháng          năm
. Thứ         , Tiết:           , Môn:                          
II. Hiện tượng vi phạm.
1. Em đã vi phạm:
 
 
 
 
 
 
 
2. Em đã vi phạm lần thứ: ………..
III. Nội dung tự kiểm điểm.
Em xin kiểm điểm
 
 
 
 
 
 
 
IV. Tự nhận hình thức giáo dục và thời gian hoàn thành.
 
 
 
V. Nội dung cam kết.
Em xin cam kết
 
 
 
 
VI. Ý kiến của phụ huynh.
 
 
 
 
 
Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của phụ huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)
   
Lưu: Hồ sơ nề nếp, Hồ sơ kỉ luật
Phụ lục 3
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BIÊN BẢN
 (Về việc kiểm điểm học sinh vi phạm kỷ luật)
 
I. Thời gian và địa điểm.
Hồi             giờ          phút, ngày          tháng      năm
Tại phòng học của lớp:……..
II. Thành phần.
1. Giáo viên chủ nhiệm:
2. Toàn bộ học sinh của lớp………
III. Nội dung.
 1. Lý lịch học sinh vi phạm.
 1.  
Học sinh vi phạm: Ngày sinh: Lớp:
 1.  
Họ và tên cha: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Họ và tên mẹ: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Chỗ ở hiện nay: Thôn:………………….. , Xã :…………………………….           
Huyện:  ………………………………… , Tỉnh:…………………………….
 1. Học sinh:  …………………………………………… đọc bản tự kiểm điểm trước giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp về những khuyết điểm của bản thân đã gây ra như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học sinh ………………………………………. Tự nhận hình thức kỷ luật là:………………………………………………………………………………………
 1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.
 
 
 
 1. Ý kiến của tập thể lớp.
 
 
 
 
 1. Kiến nghị với BGH, Đội TNTPHCM , Đội Nề nếp.
 
 
 
 1. Đề nghị với Hội đồng kỷ luật về hình thức kỷ luật:………………………..
Biểu quyết với hình thức kỷ luật:  ………../  ……….. . Tỷ lệ  ………….     %.
Biên bản kết thúc vào hồi               giờ          phút, ngày            tháng         năm .
Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
     
Lưu: Hồ sơ chủ nhiệm.
Gửi: Hội đồng kỷ luật.

 
Phụ lục 4
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH VI PHẠM
 (Gửi Hội đồng kỷ luật)
 
- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ vào Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Quy định của trường THCS Phổ An từ năm học 2016-2017;
- Căn cứ vào mức độ vi phạm của học sinh (Kèm theo biên bản kiểm điểm của học sinh vi phạm trước tập thể lớp: ………….     ).
Giáo viên chủ nhiệm lớp : …………………..đề nghị hình thức xử lý kỷ luật học sinh
I. Lý lịch học sinh vi phạm.
 1.  
Họ và tên học sinh: Ngày sinh: Lớp:
 1.  
Họ và tên cha: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Họ và tên mẹ: Nghề nghiệp: Số ĐT:
 1.  
Chỗ ở hiện nay: Thôn:………………………, Xã (Phường):…………………………….           
Huyện:…………………………………… , Tỉnh:…………………………………….
II. Thời gian vi phạm.
Hồi          giờ         phút, ngày           tháng          năm
. Thứ         , Tiết:          
III. Hiện tượng vi phạm.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi phạm lần thứ: …..................
IV. Tang vật kèm theo (nếu có).
 
 
 
V. Đề nghị hình thức kỷ luật.
 
 
 
 
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 5
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
THÔNG BÁO VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH
Về hiện tượng vi phạm của học sinh
 
Ông (bà): ……………..……………………………………………………………………
Là phụ huynh em:………………………………………………, Lớp: ……….……
Giáo viên chủ nhiệm lớp………… thông báo với phụ huynh về học sinh trong năm học …………………………..
Thời gian học sinh vi phạm:  Tiết        , Thứ        , ngày     tháng          năm
Nội dung học sinh vi phạm:
 
 
 
 
Kiến nghị của giáo viên chủ nhiệm: Đề nghị phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục con (em) của mình; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường để em tiến bộ hơn trong thời gian tới.
 
                                                                   Giáo viên chủ nhiệm lớp …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Phục lục 6
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
THÔNG BÁO VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH
Về hiện tượng vi phạm của học sinh
 
Ông (bà): …………………………………………………………………………………
Là phụ huynh em:……………………………… ………, Lớp: ….……………..
Giáo viên chủ nhiệm lớp………… thông báo với phụ huynh về học sinh trong năm học ……………………..
Thời gian học sinh vi phạm:  Tiết       , Thứ      , ngày         tháng          năm
Nội dung học sinh vi phạm:
 
 
 
 
 
 
Kiến nghị của giáo viên chủ nhiệm: Đề nghị phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục con (em) của mình; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường để em tiến bộ hơn trong thời gian tới.
 
                                                                 Giáo viên chủ nhiệm lớp …………
 

 
Phục lục 7
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Có học sinh vi phạm nội quy trường học
 
   Giáo viên chủ nhiệm lớp ……, trân trọng kính mời :
Ông (bà): ……………..……………………………………………………………………
Là phụ huynh em:………………………………………., Lớp: ……….…………
Giáo viên chủ nhiệm lớp………… tổ chức họp phụ huynh có học sinh vi phạm nội quy trường học THCS Phổ An trong năm học…………………….
Thời gian:         giờ        phút, ngày        tháng        năm .
Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Phổ An
                                    Kính mời Ông (bà) đến dự họp đầy đủ, đúng giờ!
 
                                                              Giáo viên chủ nhiệm lớp …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phục lục 8
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS PHỔ AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                     Phổ An, ngày     tháng    năm
 
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH HỌC SINH
Họp hội đồng kỷ luật học sinh
 
Hiệu trưởng trường THCS Phổ An, trân trọng kính mời :
Ông (bà): …………………………………………………………………………………
Là phụ huynh em:………………………………………..……, Lớp: ………….
Trường THCS Phổ An tổ chức họp hội đồng kỷ luật lần thứ………. năm học …….
Thời gian:         giờ        phút, ngày        tháng        năm .
Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Phổ An .
                                                    Kính mời Ông (bà) đến dự họp đầy đủ, đúng giờ!
 
                                                                              Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                              Phạm Thành Chung
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thành Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Hỗ trợ khách hàng